Introduksjon til Fibonacci-serien i C ++

Fibonacci-serien er en serie med tall. Det gjør at antall kjeder legger til de to siste tallene. Det er enkelt å beregne Fibonacci-serien, da vi bare må legge til det siste tosifrede for å få et nytt siffer. Men på et tidspunkt når antall sifre blir store, blir det ganske sammensatt. Så for å løse dette problemet, kommer vi til å se hvordan vi kan lage et Fibonacci-serieprogram på C ++ -språket, slik at det blir enkelt. La oss se hvordan Fibonacci-serien faktisk fungerer.

La f (n) være den niende termin.

f (0) = 0;

f (1) = 1;

Serien vil være som følger:

1 (1 + 0)

2 (1 + 1)

3 (1 + 2)

5 (2 + 3)

8 (3 + 5)

13 (5 + 8)

21 (8 + 13

…og så videre

Logikken bak generering av Fibonacci-serien

 1. Initialiser det første tallet til 0
 2. Initialiser det andre tallet til 1
 3. Legg til det første og andre nummeret.
 4. Lagre verdien av å legge til i det tredje tallet.
 5. Skriv ut det tredje nummeret.
 6. Tildel det andre tallet til det første tallet
 7. Tildel det tredje tallet til det andre tallet.
 8. Gjenta trinn 3 til trinn 7 til Fibonacci-serien for et gitt antall er beregnet.

Fibonacci Series-programmer i C ++

I dette avsnittet skal vi se hvordan du finner ut Fibonacci-serien ved å bruke forskjellige metoder som rekursjon, sløyfe, matrise, uten rekursjon, etc:

1. Uten rekursjonsmetoden

Kode:

#include
using namespace std;
int main()
(
int first_num = 0, second_num = 1, third_num, i, num;
cout << "Enter random number to print fibonacci series:";
cin >> num;
cout << "Fibonacci Series for a given number:" < cout << first_num < cout << second_num << endl;
for(i = 2; i < num; ++i) //loop will starts from 2 because we have printed 0 and 1 before
(
third_num = first_num + second_num;
cout << third_num << endl;
first_num = second_num;
second_num = third_num;
)
return 0;
)
#include
using namespace std;
int main()
(
int first_num = 0, second_num = 1, third_num, i, num;
cout << "Enter random number to print fibonacci series:";
cin >> num;
cout << "Fibonacci Series for a given number:" < cout << first_num < cout << second_num << endl;
for(i = 2; i < num; ++i) //loop will starts from 2 because we have printed 0 and 1 before
(
third_num = first_num + second_num;
cout << third_num << endl;
first_num = second_num;
second_num = third_num;
)
return 0;
)
#include
using namespace std;
int main()
(
int first_num = 0, second_num = 1, third_num, i, num;
cout << "Enter random number to print fibonacci series:";
cin >> num;
cout << "Fibonacci Series for a given number:" < cout << first_num < cout << second_num << endl;
for(i = 2; i < num; ++i) //loop will starts from 2 because we have printed 0 and 1 before
(
third_num = first_num + second_num;
cout << third_num << endl;
first_num = second_num;
second_num = third_num;
)
return 0;
)

Produksjon:

2. Ved å bruke rekursjonsmetode

Kode:

#include
using namespace std;
void FibonacciSeries(int num)
(
static int first_num = 0, second_num = 1, third_num;
if(num > 0)
(
third_num = first_num + second_num;
first_num = second_num;
second_num = third_num;
cout << third_num << endl;
FibonacciSeries(num - 1);
)
)
int main()
(
int num;
cout << "Enter random number to print fibonacci series:";
cin >> num;
cout << "Fibonacci Series for a given number: \n" << endl;
cout << "0" << endl;
cout << "1" << endl;
FibonacciSeries (num - 2); //number-2 is used because we have already print 2 numbers
return 0;
)

Produksjon:

3. Bruk en For-loop

Kode:

#include
using namespace std;
int main()
(
int first_num= 0, second_num = 1, third_num, i, num;
cout << "Enter random number to print fibonacci series:";
cin >> num;
cout << "Fibonacci Series for a given number:" < cout << first_num < cout << second_num < for(i = 0; i < num; i++) //loop will starts from 2 because we have printed 0 and 1 before
(
if(i <= 1)
third_num = i;
else
(
third_num = first_num + second_num;
cout << third_num < first_num = second_num;
second_num = third_num;
)
)
return 0;
)
#include
using namespace std;
int main()
(
int first_num= 0, second_num = 1, third_num, i, num;
cout << "Enter random number to print fibonacci series:";
cin >> num;
cout << "Fibonacci Series for a given number:" < cout << first_num < cout << second_num < for(i = 0; i < num; i++) //loop will starts from 2 because we have printed 0 and 1 before
(
if(i <= 1)
third_num = i;
else
(
third_num = first_num + second_num;
cout << third_num < first_num = second_num;
second_num = third_num;
)
)
return 0;
)
#include
using namespace std;
int main()
(
int first_num= 0, second_num = 1, third_num, i, num;
cout << "Enter random number to print fibonacci series:";
cin >> num;
cout << "Fibonacci Series for a given number:" < cout << first_num < cout << second_num < for(i = 0; i < num; i++) //loop will starts from 2 because we have printed 0 and 1 before
(
if(i <= 1)
third_num = i;
else
(
third_num = first_num + second_num;
cout << third_num < first_num = second_num;
second_num = third_num;
)
)
return 0;
)
#include
using namespace std;
int main()
(
int first_num= 0, second_num = 1, third_num, i, num;
cout << "Enter random number to print fibonacci series:";
cin >> num;
cout << "Fibonacci Series for a given number:" < cout << first_num < cout << second_num < for(i = 0; i < num; i++) //loop will starts from 2 because we have printed 0 and 1 before
(
if(i <= 1)
third_num = i;
else
(
third_num = first_num + second_num;
cout << third_num < first_num = second_num;
second_num = third_num;
)
)
return 0;
)
#include
using namespace std;
int main()
(
int first_num= 0, second_num = 1, third_num, i, num;
cout << "Enter random number to print fibonacci series:";
cin >> num;
cout << "Fibonacci Series for a given number:" < cout << first_num < cout << second_num < for(i = 0; i < num; i++) //loop will starts from 2 because we have printed 0 and 1 before
(
if(i <= 1)
third_num = i;
else
(
third_num = first_num + second_num;
cout << third_num < first_num = second_num;
second_num = third_num;
)
)
return 0;
)

Produksjon:

4. Ved å bruke While Loop

Kode:

#include
using namespace std;
int main()
(
int first_num = 0, second_num = 1, third_num = 0, i = 3, num;
cout << "Enter random number to print fibonacci series:" ;
cin >> num;
cout << "Fibonacci Series for a given number:" < cout << first_num < cout << second_num < while(i <= num)
(
third_num = first_num + second_num;
cout << third_num < first_num = second_num;
second_num = third_num;
i = i + 1;
)
return 0;
)
#include
using namespace std;
int main()
(
int first_num = 0, second_num = 1, third_num = 0, i = 3, num;
cout << "Enter random number to print fibonacci series:" ;
cin >> num;
cout << "Fibonacci Series for a given number:" < cout << first_num < cout << second_num < while(i <= num)
(
third_num = first_num + second_num;
cout << third_num < first_num = second_num;
second_num = third_num;
i = i + 1;
)
return 0;
)
#include
using namespace std;
int main()
(
int first_num = 0, second_num = 1, third_num = 0, i = 3, num;
cout << "Enter random number to print fibonacci series:" ;
cin >> num;
cout << "Fibonacci Series for a given number:" < cout << first_num < cout << second_num < while(i <= num)
(
third_num = first_num + second_num;
cout << third_num < first_num = second_num;
second_num = third_num;
i = i + 1;
)
return 0;
)
#include
using namespace std;
int main()
(
int first_num = 0, second_num = 1, third_num = 0, i = 3, num;
cout << "Enter random number to print fibonacci series:" ;
cin >> num;
cout << "Fibonacci Series for a given number:" < cout << first_num < cout << second_num < while(i <= num)
(
third_num = first_num + second_num;
cout << third_num < first_num = second_num;
second_num = third_num;
i = i + 1;
)
return 0;
)
#include
using namespace std;
int main()
(
int first_num = 0, second_num = 1, third_num = 0, i = 3, num;
cout << "Enter random number to print fibonacci series:" ;
cin >> num;
cout << "Fibonacci Series for a given number:" < cout << first_num < cout << second_num < while(i <= num)
(
third_num = first_num + second_num;
cout << third_num < first_num = second_num;
second_num = third_num;
i = i + 1;
)
return 0;
)

Produksjon:

5. Bruk en matrise

Kode:

#include
using namespace std;
int main()
(
int fibonacci(25), i, num;
cout << "Enter random number to print fibonacci series:";
cin >> num;
fibonacci(0) = 0;
fibonacci(1) = 1;
for (i = 2; i < num; i++)
(
fibonacci(i) = fibonacci(i - 1) + fibonacci(i - 2);
)
cout <<"Fibonacci Series for a given number:" << endl;
for (i = 0; i < num; i++)
(
cout << fibonacci(i) < )
return 0;
)
#include
using namespace std;
int main()
(
int fibonacci(25), i, num;
cout << "Enter random number to print fibonacci series:";
cin >> num;
fibonacci(0) = 0;
fibonacci(1) = 1;
for (i = 2; i < num; i++)
(
fibonacci(i) = fibonacci(i - 1) + fibonacci(i - 2);
)
cout <<"Fibonacci Series for a given number:" << endl;
for (i = 0; i < num; i++)
(
cout << fibonacci(i) < )
return 0;
)

Produksjon:

6. Fibonacci-serieprogram i C ++ med spesifisert nummer

Kode:

#include
using namespace std;
int main()
(
int first_num = 0, second_num = 1, third_num, i;
cout << "Fibonacci Series for a given number:";
cout << first_num < cout << second_num < for(i = 2; i < 10; ++i) //loop will starts from 2 because we have printed 0 and 1 before
(
third_num = first_num + second_num;
cout << third_num < first_num = second_num;
second_num = third_num;
)
return 0;
)
#include
using namespace std;
int main()
(
int first_num = 0, second_num = 1, third_num, i;
cout << "Fibonacci Series for a given number:";
cout << first_num < cout << second_num < for(i = 2; i < 10; ++i) //loop will starts from 2 because we have printed 0 and 1 before
(
third_num = first_num + second_num;
cout << third_num < first_num = second_num;
second_num = third_num;
)
return 0;
)
#include
using namespace std;
int main()
(
int first_num = 0, second_num = 1, third_num, i;
cout << "Fibonacci Series for a given number:";
cout << first_num < cout << second_num < for(i = 2; i < 10; ++i) //loop will starts from 2 because we have printed 0 and 1 before
(
third_num = first_num + second_num;
cout << third_num < first_num = second_num;
second_num = third_num;
)
return 0;
)
#include
using namespace std;
int main()
(
int first_num = 0, second_num = 1, third_num, i;
cout << "Fibonacci Series for a given number:";
cout << first_num < cout << second_num < for(i = 2; i < 10; ++i) //loop will starts from 2 because we have printed 0 and 1 before
(
third_num = first_num + second_num;
cout << third_num < first_num = second_num;
second_num = third_num;
)
return 0;
)

Produksjon:

Konklusjon

I denne artikkelen har vi sett hvordan vi kan generere Fibonacci-serien på C ++ -språk ved hjelp av forskjellige metoder. Jeg håper du vil finne denne artikkelen nyttig.

Anbefalte artikler

Dette er en guide til Fibonacci-serien i C ++. Her diskuterer vi de forskjellige programmene i Fibonacci-serien i C ++. Du kan også gå gjennom andre relaterte artikler for å lære mer-

 1. Slå sammen sorteringsalgoritmer i Java
 2. ASP.NET Framework
 3. Palindrome in C-programmet
 4. PHP Do While Loop
 5. Introduksjon til Fibonacci-serien i C #
 6. Fibonacci-serien i Java
 7. Palindrome i C ++
 8. Rask sorteringsalgoritmer i Java
 9. Do While Loop i JavaScript