Introduksjon til Python File Operations

Python er enkel, kraftig og et av de mye brukte programmeringsspråk for nettutvikling. Som et av de kraftige språkene, gir det muligheten til filhåndtering til brukerne. Det gjør det mulig å opprette, lese, skrive, oppdatere og slette en fil. I motsetning til andre programmeringsspråk, gir Python en veldig enkel måte å administrere filene på. Python behandler binære og tekstfiler på en annen måte. Før vi utfører noen operasjoner i en fil, må vi først åpne den og deretter stenge etter at operasjonene er utført for å frigjøre ressursene som er knyttet til den. I dette emnet skal vi lære om Python File Operations.

Åpne en Python-fil

Den aller første operasjonen for å jobbe med filer er å åpne den. I Python brukes åpen () -funksjon (innebygd funksjon) for å åpne en fil i både lese- og skrivemodus. Denne funksjonen returnerer et filobjekt. I åpen () -funksjon definerer vi to argumenter der det første er filnavnet og det andre er modus der vi ønsker å åpne filen.

Syntaks: file = open (“abc.txt”, “r”)

I eksemplet over ønsker brukeren å åpne en fil som heter “abc.txt” i lesemodus. På samme måte kan brukere åpne en fil i forskjellige modus som "w" for skrivemodus og "a" for append-modus. I Python kan brukeren også spesifisere den binære eller tekstlige modus der han vil åpne en fil. Det er ikke obligatorisk for en bruker å spesifisere filmodusen hvis ingen modus er spesifisert, så vil Python som standard åpne en fil i leser “r” -modus.

Syntaks: file = open (“abc.txt”)

Ovennevnte to måter å åpne en fil vil utføre den samme handlingen, dvs. åpne en Python-fil i lesemodus. La oss forstå forskjellige filmodi i Python:

ModusFunksjonsbeskrivelse
“R”Åpner en fil i lesemodus
“W”Åpner en fil i skrivemodus
"en"Åpner en fil i vedleggsmodus (legge til tekst på slutten av filen)
“X”Oppretter en spesifisert fil, returnerer en feil hvis filen allerede eksisterer
“R +”Åpner en fil i både lese- og skrivemodus
“B”Åpner en fil i binær modus (i tilfelle av bilder, .exe-filer)
“T”Åpner en fil i tekstmodus

eksempler

 1. Lesemodus

file = open (“abc.txt”, 'r') for (x in file):
print x // prints the whole content of each line stored in x one by one

 1. Skrivemodus

file = open(“new.txt”, 'w')
file.write (“hello I am learning file operations in Python”) // write the content in file file.close()

 1. Legg til modus

file = open (“test.txt”, 'a')
file.write (“hello this will append content in the file”) // append content at the end of file.close()

Lukker en fil

Det er en god praksis å lukke en fil etter at de ønskede operasjonene er utført på den, da dette vil frigjøre alle ressursene som brukes i denne filen og kan tildeles et annet sted av operativsystemet. For å lukke en fil i Python brukes metoden close ().

Selv om det ikke er obligatorisk å lukke en fil, da Python bruker søppelsamleren for å rengjøre de ikke-refererte objektene, men det er en god praksis, og vi må gjøre det.

Syntaks: file.close ()

Eksempel:

file = open (“abc.txt”, ”a”) file.write (“append the text”) file.close()

Det krever ikke noen parameter som å åpne en fil, men denne metoden er ikke helt sikker, for i tilfelle unntak kan den avslutte koden uten å lukke en fil. For dette er det bedre å bruke den nære () metoden i endelig blokkering slik at den kjører hver gang selv i tilfelle unntak.

Eksempel ved hjelp av prøve og til slutt

try : file = open
(“abc.txt”, 'w') finally:
file.close()

Lese en fil

For å lese en fil i Python, må vi åpne den først i lesemodus. Det er flere metoder for å lese en fil levert av Python. La oss forstå dem en etter en:

 1. read () -metode: Denne metoden leser hele filen om gangen. Denne metoden returnerer \ n for den nye linjen. Når hele filen er fullført får vi en hel tom streng, så vi må stille inn markøren igjen ved hjelp av søke () og fortelle () metoder.

Eksempel

Fil:

This is line 1
This is line 2
file = open (“abc.txt”, 'r') print file.read() ​// This is line 1
// This is line 2

 1. readline () -metode: Denne metoden brukes til å lese filen en linje om gangen til tegnet \ n blir funnet i filen. Den legger til \ n på slutten av linjen.

eksempel

file = open (“abc.txt”, 'r') print file.readline() ​// This is line 1

 1. readlines () -metode: Denne metoden brukes til å lese hele filen, men linje for linje. Den oppdaterer filen etter hver linje som returneres.

Eksempel

file = open (“abc.txt”, 'r') print file.readlines() ​//This is line 1
​// This is line 2

 1. read (n) method: Denne metoden brukes hvis vi vil lese spesifisert lengde på tegn i en fil.

Eksempel

File = open (“abc.txt”, 'r') print read(5) ​// 'This ' (including 1 space after s) (read 5 characters of a file)

Skrive en fil

For å skrive en fil i Python må vi først åpne filen enten i skrive “w”, legge til “a” eller utelukke ”x” -modus.

Det er en mindre forskjell mellom vedlegg og skrivemodus i Python, og man må være veldig forsiktig med dette som vedleggsmetode legger til innholdet på slutten av filen, dvs. at det ikke vil påvirke dataene hvis filen allerede er opprettet og har noen data i den. Men skrivemetoden vil overskrive innholdet i filen hvis filen som har noen data allerede er til stede. Denne metoden gir ikke noe.

Eksempel

file = open (“abc.txt”, 'r+') file.write
(“this is line 1\n”) file.write (“this is
line 2\n”) file.close()

writelines () -metode: writelines () -metoden brukes også til å skrive en sekvens med strenger til en fil.

Eksempel:

file = open (“abc.txt”, 'w')
lines = (“this is line 1”, “this is line 2”) file.writelines(lines)
file.close()

Slette en fil

Hvis du vil slette en fil i Python, brukes fjern () -metoden. For dette må man importere os-modulen til programmet.

Syntax: os.remove(“filename”)

Eksempel

import os; os.remove
(“abc.txt”)

Annen fildrift

Det er forskjellige andre metoder som brukes med filobjekter for forskjellige operasjoner:

MetodeFunksjonsbeskrivelse
flush ()Skyll den interne bufferen. Den har ingen returverdi
løsne()Returnerer den separerte råstrømmen fra bufferen
leselig()Returnerer sann hvis filstrømmen kan leses
søk (offset, fra)Brukes til å angi filobjektets nåværende posisjon til å forskyve byte fra angitte byte
fortelle()Returnerer gjeldende posisjon for filen
seekable ()Returnerer sann hvis filstrømmen gir tilfeldig tilgang
skrivbar ()Returnerer sann hvis filen tillater å bli skrevet inn
Fileno ()Returnerer filnummeret (filbeskrivelsen) som brukes av operativsystemet til I / O-operasjoner
neste ()Returnerer neste linje i filen
avkorte ((størrelse))Beskjærer filen til den angitte størrelsen (valgfritt).

Konklusjon - Python-filoperasjoner

Å jobbe med filer er et av de viktige konseptene innen webutvikling. Ulike metoder i filen tjener spesifikke formål. Før man bruker noen metode må man vite nøyaktig hva han faktisk trenger å utføre, og bør ha god kunnskap om alle filmetodene i dybden. Som for å lese en fil, er det flere forskjellige metoder som er tilgjengelige i Python brukt i forskjellige scenarier. Så bare med den dype kunnskapen kan du bare velge riktig metode i riktig scenario.

Anbefalte artikler

Dette er en guide til Python File Operations. Her diskuterer vi hvordan du utfører en hvilken som helst operasjon i python-filen og deretter lukker etter at operasjonene er utført. Du kan også se på følgende artikkel for å lære mer -

 1. Mønstre i Python
 2. Konstruktør i Python
 3. Python-sett
 4. Boolske operatører i Python
 5. Python-samlinger