Introduksjon til Patterns in Python

I pythonspråket kan vi lage mønstrene ved å bruke For Loops. Her kan vi manipulere dem for løkker, og med det kan vi skrive ut setningen for å ha et unikt mønster som stjerner, numerisk og karaktermønster. Vi kan bruke hvilken som helst av python-kompilatorene som er tilgjengelige på markedet for å utføre programmer.

Typer mønstre og eksempler

La oss først prøve å lage de mest interessante, stjernemønstrene. Vi kan bruke to til løkker; den ytre for loop kan brukes til å ta vare på et antall rader, mens den indre for loop kan brukes til å ta vare på antall kolonner.

Type 1. Stjernemønster

Program for å skrive ut pyramidemønstre av stjerner.

Eksempel 1

I dette eksemplet vil vi trykke en enkelt stjerne i den første raden, 2 stjerner i den andre raden og fortsette å gjøre dette på lignende måte til vi når rad nummer fem.

Kode
#Python Program for printing pyramid pattern using stars
for i in range ( 0, 5 ):
for j in range ( 0, i+1 ):
print ( "* ", end="" )
print()

Produksjon:

Merk: Sluttparameteren i python brukes til å avslutte en utskriftserklæring med hvilken som helst karakter eller streng ved å bruke sluttparameteren.

Eksempel 2

La oss prøve å rotere pyramiden ovenfor med 180 grader, slik at vi kan få en annen stil for stjernemønsteret . I dette eksemplet har vi startet utskriften av stjerner på samme måte, men fra høyre side eller aller siste kolonne fra venstre side eller fra den aller første kolonnen fra høyre side eller fra den rad og 4. kolonne eller fra 1. rad og 5. kolonne.

Kode
#Python Program for printing pyramid pattern using stars
a = 8
for i in range(0, 5):
for j in range(0, a):
print(end=" ")
a = a - 2
for j in range(0, i+1):
print("* ", end="")
print()

Produksjon:

Eksempel 3

La oss nå se hvordan vi kan trykke en trekant ved å bruke stjerner:
I dette programmet vil vi også be om rekkevidden som bestemmer høyden t som denne trekanten kan utvides. Her kjører vi 3 for løkker hvorav den første for sløyfe er for looping av kolonnen og de andre 2 for løkker (delløkkene) for looping av raden.

Kode

# Python Program to print a Triangle
# Ask the Range of the triangle
num = int(input("Enter the range: \t "))
# i loop for range(height) of the triangle
# first j loop for printing space ' '
# second j loop for printing stars '*'
for i in range(num):
for j in range((num - i) - 1):
print(end=" ")
for j in range(i + 1):
print("*", end=" ")
print()

Produksjon:

Eksempel 4

La oss se enda et program, hvoretter vi avvikler stjernemønsterillustrasjonen. Det er en liten forskjell mellom det ovennevnte programmet og det andre, dvs. b), her prøver vi å trykke enkeltstjerne på den første linjen, deretter 3 stjerner i den andre linjen, 5 i tredje og så videre, så vi øker “L” teller med 2 på slutten av sekundet for sløyfe.

Kode

# Python Pyramid pattern using a star pattern
k = 16
l = 1
for i in range(0, 5):
for j in range(0, k):
print(end=" ")
k = k - 4
for j in range(0, l):
print("* ", end="")
l = l + 2
print()

Produksjon:

Type 2. Numerisk mønster

Nå skal vi diskutere noen av eksemplene på det numeriske mønsteret.

Eksempel 1

Vi vil nå prøve å trykke et pyramidemønster med tall. Så det vil gå slik: I den første raden vil du se tallet 1, og i den andre raden vil bestå av nummer 2 og 3, den tredje raden vil bestå av nummer 4, 5 og 6 og serien vil fortsette slik .

Kode
# Python Numeric Pattern Example 1
k = 1
for i in range(0, 5):
for j in range(0, i+1):
print(k, end=" ")
k = k + 1
print(), /code>

Produksjon:

Eksempel 2

La oss nå prøve å trykke pyramidemønsteret på tall i nok en annen stil. Her vil vi prøve å trykke nummer 1 i den første raden, nummer 1 og 2 i den andre raden, nummer 1, 2 og 3 på den tredje raden, og det vil fortsette slik.

Kode
# Python Numeric Pattern Example 2
for i in range(0, 5) :
num = 1
for j in range(0, i+1):
print(num, end=" ")
num = num + 1
print()

Produksjon:

Eksempel 3

Her er enda et eksempel på et python-program for å skrive ut tall i formmønstre. Her prøver vi å avslutte raden med rutene radnummeret ved å bruke to for løkker og øke verdien av den numb variabelen med 1 i den indre for sløyfe og øke verdien av variabel økning med 2 for den ytre for loopen.

Kode

# Python Numeric Pattern Example 3
numb = 1
inc = 1
for i in range(0, 5):
for j in range(0, inc):
print(numb, end=" ")
numb = numb + 1
print()
inc = inc + 2

Produksjon:

Det er forskjellige andre eksempler, og jeg vil prøve å presentere dem kort her.

Eksempel 4

I dette programmet skriver vi ut tallene som vil være de samme for et gitt radnummer, og forrige rad har en verdi mindre enn det gjeldende radnummeret. Dette resultatet kan oppnås ved å bruke ytre og indre for løkker og løpe den ytre løkken i området 10 (tilordne til en verdi), og den indre løkken løper innenfor det spesifiserte området for ytre for sløyfe.

Kode

# Python Numeric Pattern Example 4
for num in range(10):
for i in range(num):
print (num, end=" ") #printing the number
# We will use new line in order to display the pattern correctly
print("\n")

Produksjon:

Eksempel 5

I dette eksemplet vil vi prøve å se tallet og dermed skrive det ut kolonnevis. Den første kolonnen starter med det angitte verdiområdet som (1, 2, 3, 4 og 5), den andre kolonnen vil starte fra rad nummer to, den tredje kolonnen starter fra rad nummer 3 og den vil fortsette til løkken endene.

Kode

# Python Numeric Pattern Example 5
last_num = 6
for row in range(1, last_num):
for column in range(row, 0, -1):
print(column, end=' ')
print("")

Produksjon:

Eksempel 6

Det ligner på forrige program, men her tar vi rutene med tallene.

Kode

# Python Numeric Pattern Example 6
last_num = 9
for i in range(1, last_num):
for j in range(-1+i, -1, -1):
print(format(2**j, "4d"), end=' ')
print("")

Produksjon:

Eksempel 7

Det ligner på de tidligere programmene.

Kode

# Python Numeric Pattern Example 7last_num = 9
for i in range(1, last_num):
for i in range(0, i, 1):
print(format(2**i, "4d"), end=' ')
for i in range(-1+i, -1, -1):
print(format(2**i, "4d"), end=' ')
print("")

Produksjon:

Eksempel 8

Her vil vi prøve å trykke tallet i omvendt rekkefølge i et rett vinkel trekantmønster.

Kode
# Python Numeric Pattern Example 8
stop = 2
start = 1
current_num = stopfor row in range(2, 6):
for col in range(start, stop):
current_num -= 1
print (current_num, end=' ')
print("")
start = stop
stop It is similar to the previous programrow
current_num = stop

Produksjon:

Type 3. Karaktermønster

Nå vil vi se noen av eksemplene på karaktermønsteret.

Eksempel 1

Her vil vi prøve å vise pyramidemønsteret til alfabeter. ASCII-verdien på store bokstaver A starter på 65, noe som betyr at ASCII-verdien for stor bokstav Z vil være 90. I dette eksemplet konverterer vi den numeriske verdien 65 til stor bokstav A og følgelig itererer det over løkken for å øke " verdi ”variabel.

Kode

# Python Character Pattern Example 1
value = 65
for i in range(0, 5):
for j in range(0, i+1):
ch = chr(value)
print(ch, end=" ")
value = value + 1
print()

Produksjon:

Eksempel 2

Her vil vi gjenta tegnet antall ganger radnummeret. Her er en enkel illustrasjon av hvordan vi kan gjøre det.

Kode

# Python Character Pattern Example 2
value = 65
for i in range(0, 5):
for j in range(0, i+1):
ch = chr(value)
print(ch, end=" ")
value = value + 1
print()

Produksjon:

Eksempel 3

Dette vil være likt eksempel a) bortsett fra der vi avslutter radnummeret med 2 flere verdier enn forrige rad. For å oppnå dette har vi inkludert en annen variabel kalt “inc”, og vi øker den med 2 i den ytre for loop.

Kode

# Python Character Pattern Example 3
value patterns of stars 65
inc = 1
for i in range(0, 5):
for j in range(0, inc):
ch = chr(value)
print(ch, end=" ")
value = value + 1
inc = inc + 2
print()

Produksjon:

Eksempel 4

Dette eksemplet ligner på a) men her roterte vi mønsteret med 180 grader.

Kode

# Python Character Pattern Example 4
decrement = 8
counter = 64
value = 65
for i in range(0, 5):
for k in range(0, decrement):
print(end=" ")
for j in range(0, i+1):
counter = counter + 1
value = counter
temp = value
for j in range(0, i+1):
ch = chr(value)
print(ch, end=" ")
value = value - 1
value = temp
decrement = decrement - 2
print()

Produksjon:

Nå som du har sett disse mange eksemplene, la oss prøve å tegne noen interessante mønstre.

Eksempel 5

I dette programmet vil vi prøve å skrive ut det firkantede mønsteret ved å bruke hvilken som helst verdi (det kan være numerisk, karakter osv.) Slik ser det ut.

Kode

# Python Program to Print Square Star Pattern
square_side = int(input("Please enter the square dimension : "))
print("Square Pattern")
for i in range(square_side):
for i in range(square_side):print("$", end = ' ')
print()

Produksjon:

Eksempel 6

Vi har et veldig likt eksempel, men vi har byttet ut $ med * for å komme med noe slik som nedenfor

Kode

# Python Program to Print Square Star Pattern
square_side = int(input("Please Enter dimension of square : "))
print("Star Square Pattern")
for i in range(square_side):
for i in range(square_side):
print('*', end = ' ')
print()

Produksjon:

Konklusjon - Mønstre i Python

I denne artikkelen har vi sett flere eksempler på utskriftsmønstre ved bruk av python som inkluderte stjernemønster, numerisk mønster og karaktermønster. Vi har også gitt en kort forklaring på hva programmet er laget for å gjøre og arbeidet bak det. Når disse er forstått og satt sammen i ditt eget pythonmiljø, skal man føle seg lett med problemer med å lage mønster i python, har artikkelen vår dekket et bredt spekter av eksempler.

Anbefalte artikler

Dette har vært en guide til Patterns in Python. Her har vi diskutert 3 forskjellige typer mønstre i python med sine eksempler og utganger. Du kan også gå gjennom de foreslåtte artiklene våre for å lære mer-

  1. Hva er Python
  2. Introduksjon til Python
  3. Python-operatører
  4. Stjernemønstre i Java
  5. Loops in Python (eksempler)
  6. Mønstre i C #