Introduksjon til Power BI-kalender

Power BI DAX-funksjoner er bare fantastiske og fleksible for å gjøre mange komplekse beregninger. Noe av det vi kan gjøre med Power BI Desktop er ved å bruke CALENDAR-funksjonen, og vi kan lage en kalender ved å nevne start- og sluttdato. Ikke bare en manuell kalender vi kan lage en kalender fra datatabellen også. OK, i denne artikkelen tar vi deg gjennom CALENDAR-funksjonen i Power BI.

Hva gjør CALENDAR-funksjonen i Power BI?

KALENDER er en DAX-funksjon som kan brukes til å lage en kalendertabell i Power BI basert på startdato og sluttdato. Så dette er så enkelt som dette, nedenfor er syntaks for CALENDAR-funksjonen.

For å lage en kalender trenger vi datoer, så vi må oppgi startdato og sluttdato. For eksempel, hvis du ønsker å opprette en kalender for august 2019, vil startdatoen være "1. august 2019" og sluttdatoen være "31. august 2019".

En ting til som vi trenger å bekymre deg for denne kalenderfunksjonen er mens vi oppgir startdato og sluttdato, vi kan ikke bare legge inn datoene som vanlig, heller må vi bruke DATE-funksjonen for å gi år, måned og dag hver for seg.

Hvordan bruke Kalenderfunksjon i Power BI?

Nedenfor er de forskjellige eksemplene du kan bruke Kalenderfunksjonen i Power BI:

Power BI-kalender - eksempel # 1

 • Antar for eksempel at vi må opprette en kalender for august 2019, i Power BI under fanen Modellering, klikk på alternativet "Nytt bord".

 • Dette vil be deg om å navngi tabellen, navngi den som “Aug 2019-kalender”.

 • Nå åpner DAX-funksjonen Kalender.

 • Siden vi oppretter en kalender for august 2019, må vi oppgi startdato slik at startdatoen blir “1.august 2019”, så for å angi denne datoen må vi bruke DATE DAX-funksjonen.

 • For denne DATE DAX-funksjonen må vi oppgi parametere for år, måned og dag . Så skriv inn År som 2019, Måned som 08, og Dag som 01.

 • Det neste argumentet er sluttdato slik at sluttdato åpnes for en DATE-funksjon til.

 • For dette gir år som 2019, måned som 08 og dag som 31.

 • OK, lukk to parenteser og trykk Enter-tasten for å få resultatet.

 • Her har vi datakolonner fra 1. august 2019 til 31. august 2019. Et av problemene er at det ikke er formatert ordentlig, det er i formatet “MM-DD-ÅÅÅÅ” med tiden foran seg. Så endre formatet på denne kalenderen som vist nedenfor.

Nå er kalenderformatet i form av “D MMMM, ÅÅÅÅ”.

Power BI-kalender - eksempel # 2

Vi har sett hvordan vi kan bruke CALENDAR-funksjonen til å lage en kalendertabell ved å oppgi en startdato og sluttdato i Power BI. Se for deg et scenario der vi automatisk må lage en kalendertabell fra den faktiske datatabellen. I et slikt tilfelle kan vi ikke se på hva som er den minste datoen og hva som er den høyeste datoen, så ved å bruke andre DAX-funksjoner, kan vi automatisk opprette en kalender.

Så du kan laste ned Excel-arbeidsboken fra lenken nedenfor som brukes til dette eksempelet.

Du kan laste ned denne Power BI-kalenderen Excel-malen her - Power BI-kalenderen Excel-malen

For eksempel skal vi bruke datatabellen nedenfor.

 • Dette er en enorm datatabell, så last opp den samme tabellen til Power BI også.

 • Fra denne tabellen lager vi auto-kalender. Lag en ny tabell som vist i forrige eksempel og åpne CALENDAR DAX-funksjonen.

 • Her må vi bruke andre DAX-funksjoner for å få startdato fra tabellen automatisk, bruk MINX-funksjonen for å få den minste datoen fra tabellen.

 • For dette trenger vi først fra hvilken tabell vi får minimumsdato, så tabellnavnet vårt er “Date_Table”, så nevn det samme som tabellnavnet.

 • For uttrykk velger du "Dato" -kolonnen fra den nevnte tabellen.

 • Dette får minimumsverdien fra tabellen. Tilsvarende må vi få sluttdato også, så for denne bruk MAXX- funksjonen.

 • For denne funksjonen må vi nevne tabellnavn og uttrykk som en datakolonne.

 • OK, det er alt tett brakett og trykk Enter for å få det nye kalendertabellen.

Som dette kan vi lage kalendertabeller ved å bruke CALENDAR-funksjonen.

MERKNAD: Power BI Calendar-fil kan også lastes ned fra lenken nedenfor, og den endelige utskriften kan vises. Du kan laste ned denne Power BI-kalendermalen her - Power BI-kalendermal

Ting å huske

 • Som standard får vi dato og tid sammen, slik at vi kan endre formateringen når som helst.
 • Hvis du bruker CALENDAR DAX-funksjonen, betyr det at du må sette inn en ny tabell, ikke som den nye kolonnen i den eksisterende tabellen.

Anbefalte artikler

Dette er en guide til Power BI-kalender. Her diskuterer vi hvordan du bruker en kalender DAX-funksjon til å lage en kalendertabell basert på startdato og sluttdato gitt i Power BI sammen med praktiske eksempler. Du kan også se på følgende artikler for å lære mer -

 1. Hvordan lage Power BI-rapporter?
 2. Power BI vs Excel (Topp 19 forskjeller)
 3. Opplæring i Power BI (hvordan importere data?)
 4. Power BI IF-uttalelse
 5. Hvordan bruker jeg filter DAX-funksjon i Power BI?
 6. De viktigste funksjonene i Power BI for datavisualisering