Excel prosjektledelsesmal (innholdsfortegnelse)

 • Definisjon av prosjektledelsesmal
 • Hvordan lage en prosjektledelsesmal i Excel?

Definisjon av prosjektledelsesmal

Prosjektledelsesmal brukes til å håndtere arbeidsmengder og aktiviteter hvis det skjer endringer. Prosjektstyringsmal er nyttig for visualisering, planlegging, organisering, sporing og administrering av tildelte oppgaver eller prosjekter av en klient. Hvis noen spør deg, hvordan foregår prosjektet og fremdriften?

Deretter kan du presentere prosjektledelsesmalen. Når du jobber med et prosjekt, vil du komme over en annen fase av prosjektet, dvs.

 • Initieringsfase.
 • Utviklingsfase.
 • Utførelsesfase.
 • Overvåking og kontroll av fase.
 • Leveringsfase.

Hvordan lage en prosjektledelsesmal i Excel?

La oss sjekke ut hvordan du oppretter en prosjektledelsesmal og hvordan du bruker den i Excel.

Du kan laste ned denne Excel-malen for prosjektledelse her - Prosjektledelse Excel-mal

Illustrasjon # 1 - Informasjon om prosjektoppgaven og dens estimerte varighet

Legg inn oppgavedetaljene for prosjektet og estimert varighet, startdato og sluttdato. Datoen skal legges inn i det nedenfor nevnte formatet for bedre utseende, og den brukes på både startdato og sluttdato-kolonneområdet.

Bruk MIN-formelen i celle “C4” for å få minimumsverdien under prosjektets startdatoområde.

Etter bruk av formelen vises utdataene nedenfor.

Bruk MAX-formel i en celle "D4" for å få maksimal verdi under prosjektets sluttdato-område, og angi total prosjektvarighet.

Etter bruk av formelen vises utdataene nedenfor.

Illustrasjon # 2 - Oppretting av prosjektets tidslinje

Gå til Hjem >> Format >> og velg Format Cells-alternativet.

Etter å ha valgt alternativet Format Cells, vises Format Cells-vinduet. Skriv inn justeringen til 90-graders retning og format den på en lignende måte ved å dra startdato for oppgave 1 til siste sluttdato for oppgaven eller til du får 30. januar 2019.

Still kolonnebredden som 4 og radhøyden justeres for et bedre utseende av tekstinnhold.

Illustrasjon # 3 - Formel forklaring (to forhold)

= IF (OG (1. januar 2019> = 1. januar 2019, 1. januar 2019 <= 2. januar 2019), hvis ja eller hvis kriteriene oppfyller, gi verdien av status Cellreferanse eller la den være blank).

Hvis jeg vil bruke denne formelen på en hel dato eller et prosjektområde, må jeg endre formelen med blandet referanse, dvs. rad & kolonnehenvisning.

Jeg bruker denne formelen, mot andre kolonner på høyre side (Annet datoperiode), for å få en utdata, må jeg låse kolonne C & D (dvs. $ C7 & $ D7) og statusreferansekolonne samt dvs. kolonne E ( “$ E7”).

Tilsvarende vil jeg dra denne formelen ned, jeg må også låse radreferanse, dvs. 6. rad (G $ 6 & G $ 6).

Nå bruker du denne formelen på et helt datoområde, dvs. Ved å velge hele datoområdet, må du trykke CTRL + R & CTRL + D-tastene. Slik at det gir statusreferanseverdier hvis IF logiske tilstandskriterier oppfyller.

Gjør tekstjusteringen av datoperioden til sentrum, og fjern rutenettene og og tabellkanten også. Velg nå hele datoperioden og bruk betinget formatering på datoperioden ved å bruke en ny regel.

Under "Ny formateringsregel" velger du "Formater bare celler som inneholder", under celleverdiene velger du like for å legge inn nøkkelordet "Fullført" , klikk på formatalternativet for fargevalg.

I formatcellen klikker du på Fyll, under det du velger Grønn farge, klikker du OK. Nå vises cellene som inneholder fullført i grønn farge.

Etter å ha valgt en farge, vises utdataene nedenfor.

På samme måte under Ny formateringsregel, velg “Formater bare celler som inneholder”, under celleverdiene velger “lik” og skriv inn nøkkelordet “Venter”, klikk på formatalternativ for fargevalg.

I Format Cell, klikk på Fill, under den valgte rød farge, klikk OK.

Nå vil cellene som inneholder fullført vises i rød farge.

Nå må jeg fjerne tekstinnholdet på fargebjelkene, det kan gjøres ved å velge hele datoperioden for fargebjelker og høyreklikke, velg Format Cells-alternativet, under det velger du "Custom" i kategorien nummerformat, skriv semikolon tre ganger under “Type” og klikk OK.

Nå kan du bare se fargede datafelt vises.

Nå må datoperiodenes fargelinjer kobles til sluttdatoen for hver oppgave, dette må gjøres fordi når du har fullført den ventende oppgaven i aktivitetslisten, må oppgavens varighet legges inn. Hvis du legger inn eller oppdaterer sluttdatoen og varigheten av en oppgave, endres fargebargens bredde automatisk basert på fullføringsdatoen du oppgir.

Etter bruk av formelen vises utdataene nedenfor.

Samtidig kan du opprette og bruke datavalideringsliste på statusområdet, ved å velge det komplette statusområdet, trykke ALT + D + L slik at popup-vinduet "Data Validation" vises under "Valideringskriterier" i rullegardinmenyen "Tillat", velg “Liste” og skriv inn de to statusparametrene i kilden, dvs. “Fullført og venter” atskilt med komma.

Hvis du nå klikker på en av statusparametrene, kan du se rullegardinlisten. Hvis du endrer fra ventende til fullført, blir fargeendringer observert i fargebjelke.

Du kan formatere oppgavetabellen, for å få et bedre utseende med den doble fargetonen, og bruke en kant på prosjektplanen.

Du kan bruke betinget formatering på statusparameterområdet, med grønn farge for cellen som inneholder nøkkelordet "Fullført" og rød farge for cellen som inneholder "Venter", slik at du blir kjent med statusen til hver oppgave.

Ting du må huske på om prosjektledelsesmal i Excel

 • Den skisserer målene og målene for hver oppgave med en faktisk planlagt startdato, faktisk utført startdato og estimert sluttdato eller forfallsdato for den.
 • Det hjelper også med å kvantifisere ressurskravene for den tildelte oppgaven og bestemme budsjetter og tidslinjer for hver oppgave og dens fullføring.
 • Gantt Chart brukes også til å utarbeide og spore en prosjektplan.
 • IF logisk test og betinget formatering brukes ofte til å utarbeide en omfattende prosjektplan.

Anbefalte artikler

Dette er en guide til prosjektledelsesmal i Excel. Her diskuterer vi Hvordan lage prosjektledelsesmal i Excel sammen med praktiske eksempler og nedlastbar Excel-mal. Du kan også gå gjennom andre foreslåtte artikler -

 1. 3D-spredningsdiagram i Excel
 2. VENSTRE formler i Excel
 3. Hvordan lage Slicer i Excel?
 4. Hvordan vise formler i Excel?

Kategori: