Enterprise Value Formula (Innholdsfortegnelse)

 • Enterprise Value Formula
 • Eksempler på Enterprise Value Formula (med Excel-mal)
 • Enterprise Value Formula Calculator

Enterprise Value Formula

Foretaksverdi er målingen av selskapets totale verdi. Det er en av de viktige parameterne for evaluering av markedsverdien av selskapets aksjeverdi. Foretaksverdi overtar prisen på et selskap som betyr at det forteller oss om selskapets nettoverdi. Det inkluderer alle eierandeler, en eiendel fra gjeld og eiendel fra egenkapitalen. Foretaksverdi på en enkel måte som en sum av markedsverdien, en markedsverdi av gjeld som trekker fra kontanter og ekvivalenter.

En formel for bedriftsverdi kan uttrykkes som: -

Enterprise Value = Market Capitalization + Market Value of Debt – Cash and Equivalent

Foretaksverdi kan skrives som en sum av vanlige aksjer, foretrukne aksjer, markedsverdi på gjeld, minoritetsinteresser som trekker kontanter og tilsvarende,

En formel for bedriftsverdi kan uttrykkes som: -

Enterprise Value = Common Shares + Preferred Shares + Market Value of Debt – Cash and Equivalent

Hvor,

 • Markedsverdi = Verdi av vanlige aksjer i selskapet.
 • Common Share = Del tilgjengelig med selskapet.
 • Foretrukne aksjer = Hvis aksjer kan innløses, blir det behandlet som gjeld.
 • Markedsverdi av gjeld = Verdi av all gjeld i selskapet.
 • Kontanter og tilsvarende = Kontanter og investeringer i et selskap.

Eksempler på Enterprise Value Formula (med Excel-mal)

La oss nå se et eksempel for å forstå bedriftsverdiformel på en bedre måte.

Du kan laste ned denne Enterprise Value Formula Excel Template her - Enterprise Value Formula Excel Template

Enterprise Value Formula - Eksempel # 1

Et programvareselskap som heter Firefox Pvt. Ltd ønsker å kjenne selskapets verdi. Markedsverdi $ 50.000.000, markedsverdien av gjeld er $ 1.000.000 og kontanter og tilsvarende verdi er $ 3.000.000. Nå er bedriftsverdien som følger:

Vi kan beregne Enterprise Value ved å bruke formelen nedenfor

Foretaksverdi = Markedsverdi + Gjelds markedsverdi - Kontanter og tilsvarende

 • Enterprise Value = $ 50.000.000 + $ 1.000.000 - $ 3.000.000
 • Enterprise Value = $ 48.000.000

Verdien av Firefox Pvt. Ltd er $ 48.000.000 .

Enterprise Value Formula - Eksempel # 2

Et selskap som heter Oracle Pvt. Ltd har underkomponenten i en årsrapport.

Vi kan beregne markedsverdien for felles andel ved å bruke formelen nedenfor

Markedsverdi på felles aksje = Andel verdi * Antall aksjer

 • Markedsverdi på felles andel = 5000 * $ 5
 • Markedsverdi på felles andel = $ 25 000

Vi kan beregne den totale gjelden ved å bruke formelen nedenfor

Total gjeld = Kortsiktig låntagning + Langtidslån

 • Total gjeld = 5000 + 0
 • Total gjeld = $ 5000

Vi kan beregne Enterprise-verdien ved å bruke formelen nedenfor

Foretaksverdi = Vanlige aksjer + Foretrukne aksjer + Markedsverdi av gjeld - kontanter og tilsvarende

 • Tilsvarende verdi = 25.000 + 0 + 5.000 - 100
 • Tilsvarende verdi = $ 29 900

Komponentene i foretaksverdien er egenkapitalverdi, total gjeld, foretrukket aksje, minoritetsinteresse, kontanter og kontantekvivalenter. Verdien av et selskap kan måles fra egne eiendeler. Ved eiendeler kan man kjenne både gjeld og egenkapital da kilden til fond kan være egenkapital eller finans. Markedsverdi er produktet av aksjekurs og et antall aksjer. Foretaksverdi er summen av egenkapitalen, gjeld som blir brukt til oppretting av eiendeler og fra disse kontantene blir trukket da det overtakende selskapet vil få kontant etter kjøpet.

La oss se et annet eksempel.

Enterprise Value Formula - Eksempel # 3

Nedenfor er en finansiell oversikt over First datakilde Pvt. Årets Ltd 2018. Nå skal vi beregne foretaksverdi ettersom TRD Ltd ønsker å skaffe seg første datakilde Pvt. Ltd ønsker derfor å beregne foretaksverdi.

Vi kan beregne Enterprise-verdien ved å bruke formelen nedenfor.

Foretaksverdi = Markedsverdi + Gjelds markedsverdi - Kontanter og tilsvarende

 • Tilsvarende verdi = 20.000 + 7.000 - 1.000
 • Tilsvarende verdi = $ 26 000

Virksomhetsverdien for den første datakilden er $ 26 000 .

Nå kan TRD Ltd bruke 1000 dollar for å betale en gjeld fra First Data Source Pvt. Ltd. Da vil selskapet være gjeld.

 • = Total gjeld - kontanter og tilsvarende
 • = 7000 - 1 000
 • = 6000 dollar

Derfor må selskapet betale under beløpet for erverv:

 • = Gjeld utestående + markedsverdi av selskapet
 • = 6.000 + 20.000
 • = $ 26.000

Så TRD må betale $ 26 000 for anskaffelsen av First Data Source.

Betydningen av Enterprise Value Formula

Foretaksverdi som brukes til å finne en annen komponent i den økonomiske analysen av et selskap. Formelen for det samme er som følger:

 • EV / EBITDA

Det brukes til å beregne verdien av en virksomhet og hjelper også til å sammenligne kapitalstrukturen til et annet selskap.

EBITDA = Gjentatte inntekter fra driften + renter + skatter + avskrivninger + amortiseringer

EV = Foretaksverdi

 • EV / Salg

Dette forholdet hjelper til med å beregne kontoen for gjeldskomponent som skal tilbakebetales.

Senk EV / Sales undervurdert selskapet er og omvendt.

La oss nå se bruken av Enterprise-verdien.

Enterprise Value Formula - Eksempel - # 4

Anta at et selskap som heter Alexa Pvt. Ltd kjøper annet selskap ZEN Pvt. Ltd i året 2018, Alexa Pvt. Ltd begynte å analysere sine økonomiske og underverdier for de forskjellige økonomiske elementene ved å bruke DCF-konsept-

Enterprise Value beregnes som:

 • Enterprise Value = (30 000 * 20) + 0 - 17, 916
 • Enterprise Value = $ 582, 084

Egenkapitalverdi beregnes som:

 • Egenkapitalverdi = 582.084 + 68.746 - 21.453
 • Egenkapitalverdi = $ 629, 377

Egenkapitalverdi / andel beregnes som:

 • Egenkapitalverdi / andel = 629 377/30 000
 • Egenkapitalverdi / andel = $ 21

Så en kostnad for selskapet per aksje vil være $ 21 og bedriftsverdien er 582 084 dollar.

Relevans og bruk av Enterprise Value Formula

Det er flere bruksområder for enterprise value formel som er som følger: -

 • For å finne anskaffelsesverdien av selskapet.
 • Det hjelper å sammenligne et selskap med en annen grad av økonomisk gearing.
 • EV er også med på å sammenligne kapitalstrukturen til to selskaper.
 • Det hjelper til med å måle verdien av et selskap.

Enterprise Value Formula Calculator

Du kan bruke følgende Enterprise Value formel Kalkulator

Markedsverdi
Gjeldens markedsverdi
Kontanter og tilsvarende
Enterprise Value Formula

Enterprise Value Formula = Markedsverdi + gjeldsverdi - kontanter og tilsvarende
0 + 0 - 0 = 0

Konklusjon

Virksomhetens verdi for et selskap er med på å måle verdien av selskapet, det er veldig nyttig for en investor å ta en beslutning om investering i selskapet. Som vi vet brukes det også til å sammenligne kapitalstrukturen til to selskaper som hjelper en investor til å investere i riktig selskap. Men verdien av et selskap hentet fra formelen er ikke alltid riktig, da det avhenger av markedsforhold. Det brukes også til å beregne andre økonomiske forhold.

Anbefalte artikler

Dette har vært en guide til Enterprise Value-formelen. Her diskuterer vi Hvordan beregne foretaksverdi sammen med praktiske eksempler. Vi gir deg også Enterprise Value Calculator med nedlastbar Excel-mal. Du kan også se på følgende artikler for å lære mer -

 1. Formel for nettoinntekt
 2. Eksempler på Bid-Ask Spread
 3. Veiledning for formel for tilbakebetalingstid
 4. Gjeld til inntektsforhold Formel