Introduksjon til JProgressBar

JProgressBar anses å være en del av Java Swing, som er en pakke. Den viser visuell fremgang for noen av de nevnte oppgavene. I tillegg demonstrerer det prosentandelen av den nevnte oppgaven er fullført. Linjen i JProgressBar fylles ut når den nevnte oppgaven kommer til fullføringsstadiet. JProgressBar viser også en del tekst i tillegg til å vise fullføringsprosenten.

Swing API

Progress Monitoring API of the Swing inkluderer totalt tre klasser som letter bruken av fremdriftslinjene. Underklassen til JProgressBar, JComponent blir faktisk ansett for å være den grafiske komponenten som viser fremdriften for operasjonen. I tillegg kan det også være innebygd i de andre grafiske komponentene.

Konstruktører av JProgressBar

Konstruktørene til JProgressBar er som under:

 1. JProgressBar () : Denne konstruktøren brukes til å opprette fremdriftslinjen uten tekst på den.
 2. JProgressBar (int-orientering) : Denne konstruktøren brukes til å lage fremdriftslinjen sammen med den nevnte retningen i parameteren. I tilfelle VERTICAL blir nevnt som en parameter blir den vertikale fremdriftslinjen opprettet og i tilfelle SwingConstants.Horizontal blir nevnt som en parameter, blir den horisontale fremdriftslinjen opprettet.
 3. JProgressBar (int min, int max ): Denne konstruktøren brukes til å lage fremdriftslinjen sammen med nevnt minimum samt maksimal verdi.
 4. JProgressBar (int-orientering, int min, int max) : Denne konstruktøren brukes til å opprette fremdriftslinjen sammen med det nevnte minimum samt maksimal verdi og også den angitte retningen i parameteren. Hvis SwingConstants.VERTICAL blir nevnt som en parameter, blir den vertikale fremdriftslinjen opprettet og i tilfelle SwingConstants. HORIZONTAL blir nevnt som en parameter da blir den horisontale fremdriftslinjen opprettet.

Metoder for JProgressBar

Metodene til JProgressBar er som under:

 • int getMaximum (): Denne metoden brukes til å returnere maksimalverdien på fremdriftslinjen.
 • int getMinimum () : Denne metoden brukes til å returnere minimumsverdien på fremdriftslinjen.
 • Streng getString () : Denne metoden brukes til å returnere strengrepresentasjonen av gjeldende verdi på fremdriftslinjen.
 • void setMaximum (int t) : Denne metoden brukes til å sette maksimalverdien på fremdriftslinjen til verdien av t.
 • void setMinimum (int t) : Denne metoden brukes til å sette minimumsverdien på fremdriftslinjen til verdien av t.
 • void setValue (int t) : Denne metoden brukes til å sette gjeldende verdi på fremdriftslinjen til verdien av t.
 • void setString (String t) : Denne metoden brukes til å sette verdien på fremdriften String til den av t som er en streng.

Nedenfor er nevnt syntaks for klassen javax.swing.JProgressBar.

syntaks:

public class JProgressBar extends JComponent implements SwingConstants, Accessible

Eksempler på JProgress

Her er noen eksempler på JProgressBar som er gitt nedenfor med implementering:

Eksempel # 1 - Horisontal fremdriftslinje

Kode:

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class Progress
(
public static void main(String() args)
(
final int max = 100;
final JFrame frame = new JFrame("JProgress Demo");
// this would create a progress bar
final JProgressBar jp = new JProgressBar();
jp.setMinimum(0);
jp.setMaximum(max);
jp.setStringPainted(true);
// this would add a progress bar
frame.setLayout(new FlowLayout());
frame.getContentPane().add(jp);
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setSize(200, 200);
frame.setVisible(true);
// this would be updating the progressbar
for (int i = 0; i <= max; i++)
(
final int presentValue = i;
try
(
SwingUtilities.invokeLater(new Runnable()
(
public void run()
(
jp.setValue(presentValue);
)
));
java.lang.Thread.sleep(100);
)
catch (InterruptedException e)
(
JOptionPane.showMessageDialog(frame, e.getMessage());
)
)
)
)

Produksjon:

`

Eksempel 2 - Vertikal fremdriftslinje

Kode:

// Program for creation of the vertical progress bar
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
public class progress extends JFrame
(
// creation of the frame
static JFrame frame;
static JProgressBar bar;
public static void main(String() args)
(
// create a frame
frame = new JFrame("ProgresBar demo");
// creation of the panel
JPanel panel = new JPanel();
// creation of the progressbar
bar = new JProgressBar(SwingConstants.VERTICAL);
// setting initial value
bar.setValue(0);
bar.setStringPainted(true);
// addition of progressbar
panel.add(bar);
// addition of panel
frame.add(panel);
// setting the size of the frame
frame.setSize(500, 500);
frame.setVisible(true);
fill();
)
// function that increases the progress
public static void fill()
(
int j = 0;
try (
while (j <= 100) (
// filling the menu bar
bar.setValue(j + 10);
// delaying the thread
Thread.sleep(1000);
j += 20;
)
)
catch (Exception e) (
)
)
)

Utgang:

Eksempel 3 - Fremdriftslinje med streng

Kode:

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class Jprogress extends JFrame (
// creation of the frame
static JFrame frame;
static JProgressBar bar;
public static void main(String() args)
(
// creation of the frame
frame = new JFrame("ProgressBar demo");
// creation of the panel
JPanel panel = new JPanel();
// creation of the progressbar
bar = new JProgressBar();
// setting initial value
bar.setValue(0);
bar.setStringPainted(true);
// adding progressbar
panel.add(bar);
// adding panel
frame.add(panel);
// set the size of the frame
frame.setSize(500, 500);
frame.setVisible(true);
fill();
)
// function needed to increase progress
public static void fill()
(
int j = 0;
try (
while (j <= 100) (
// set text accoring to the level to which the bar is filled
if (j > 30 && j < 70)
bar.setString("wait for few soconds");
else if (j > 70)
bar.setString("almost done loading");
else
bar.setString("loading initiated");
// filling of the menu bar
bar.setValue(j + 10);
// delaying the thread
Thread.sleep(3000);
j += 20;
)
)
catch (Exception e) (
)
)
)

Produksjon:

Konklusjon

Dermed kan vi konkludere med at fremdriftslinjen er det viktigste brukergrensesnittet som trengs for å gi tilbakemelding til ønsket bruker. Brukeren samhandler ofte ikke sammen med fremdriftslinjen. JProgress-linjen vises vanligvis når applikasjonen blir opptatt, og det er også en indikasjon for brukeren at applikasjonen utfører oppgaven, og at den ikke er frosset.

Anbefalte artikler

Dette er en guide til JProgressBar-eksempel. Her diskuterer vi konstruktører, metoder for JProgressBar sammen med eksemplene og kodeimplementering. Du kan også se på følgende artikler for å lære mer -

 1. Bli med i Hive
 2. Hva er en bikube?
 3. Hive Arkitektur
 4. Hive-funksjon
 5. Topp 6 typer sammenføyninger i MySQL med eksempler
 6. Topp 5 typer Boostrap med prøvekode
 7. Hvordan opprette en ProgressBar i JavaFX?