Forskjellen mellom kreditor vs skyldner

Kreditorer og skyldnere er en del av hver virksomhet. Innkjøp og salg av varer eller tjenester for kreditt endrer forholdet mellom en selger og kjøper til en kreditor mot skyldner. De hjelper virksomheten med å løpe på kredittsykluser, slik at en virksomhet ikke føler noe likviditetspress i den daglige aktiviteten. Ethvert kjøp gjort på kreditt vil bli lagt til i kreditorer på kortsiktig gjeldssiden i balansen, mens hvert salg som gjøres på kreditt vil bli lagt til i Debitorer til omløpsmidlets side i balansen. Kreditorer kontra skyldner er også viktig for å bestemme en kredittpolicy for selskapet da de planlegger for likviditet i selskapet over en bestemt periode.

Hva er en kreditor?

Oxford Dictionary definerer kreditor som "En person eller selskap som pengene skyldes". Enkelt sagt er kreditorer selskaper, organisasjoner eller personer du skylder penger for alle slags mottatte varer eller tjenester eller lån. I næringslivet bruker vi ordet kreditor for enhver leverandør som gir oss varer eller leverer tjenester på kreditt. La oss ta et eksempel: Hvis firma A kjøper god verdi 10 000 dollar og lover å betale til firma B etter 90 dager. Varene som er kjøpt vil bli kalt som kjøpt på kreditt for firma A. Mens firma B vil bli kalt en kreditor i firma As regnskapsbøker til det tidspunktet alle kontingenter til firmaet er fullført. Kreditorer påvirker forholdstall som kortsiktig ratio og Quick ratio da de inngår i kortsiktig gjeld i balansen.

Hva er en debitor?

Oxford Dictionary definerer skyldner som "En person, land eller organisasjon som skylder penger." Enkelt sagt er skyldnere selskaper, organisasjoner eller personer som skylder penger til deg for alle slags varer eller tjenester som tilbys eller lån gitt. I næringslivet bruker vi ordet skyldner for enhver kunde vi selger varer til eller yter service på kreditt. La oss ta et eksempel: Hvis firma A selger god verdi 10 000 dollar og firma B lover å betale etter 90 dager. Varene som selges vil bli kalt som solgt på kreditt for firma A. Mens firma B vil bli kalt en skyldner i firma As regnskaper til det tidspunktet alle kontingenter til firmaet er fullført. Skyldnere påvirker omløpsmassen som de inngår i omløpsmidlene i balansen.

Sammenligning av topp til hodet mellom kreditor vs gjeld (infografikk)

Nedenfor er topp 10 forskjellen mellom Kreditor vs Debtor

Viktige forskjeller mellom kreditor vs debitor

Både Kreditor vs Debtor er en øverste og viktig posisjon i organisasjonen. La oss diskutere noen av de viktigste forskjellene mellom Kreditor vs Debtor.

  • Kreditorer er personer / enheter som selskapet har plikt til å betale en viss sum penger. Skyldnere er personer / enheter som skylder en sum penger til selskapet.
  • Kreditorer er et kontoer som skal betales og ligger under kortsiktig gjeld i balansen. Skyldnere er en kundefordring og ligger under omløpsmidler i balansen.
  • Manglende betaling av gebyrer til kreditorer påvirker arbeidskapitalsyklusen positivt, men påvirker kredittstatus negativt. Mottak fra skyldnere påvirker arbeidskapitalsyklusen positivt, men har ingen innvirkning på kredittstatusen.
  • Som en kreditt, eller det er lettere å diktere betingelser til leverandøren om hvor mye kreditt som kreves og løpetiden. Som gjeld, eller det er relativt vanskelig å diktere betingelser til en kunde angående kredittperioden og løpetid.
  • Høyere kreditorer har en negativ innvirkning på arbeidskapitalen og likviditetsgraden. Høyere skyldnere har en positiv innvirkning på arbeidskapital og likviditetsforhold.
  • Det er ikke noe krav for opprettelse av tilbud om kreditorer. Det kreves at det stilles krav til tvilgjeld for skyldnere i henhold til regnskapsprinsippene.

Kreditor vs Debtors sammenligningstabell

La oss se på den øverste sammenligningen mellom Kreditor vs Debtor

Grunnlaget for sammenligning mellom kreditorer kontra skyldnere

kreditorer

skyldnere

BetydningEn person som du skylder penger til i bytte av kjøpte varer eller mottatte tjenesterEn person som skylder deg penger i bytte mot solgte varer eller levert tjenester
Hva er det?Det er en betalbar kontoDet er en kundefordring
Plassering i regnskapDet er en balansepost på gjeldssidenDet er et balanseført element på eiendelens side
FordelDet hjelper firmaet å bruke varene eller tjenestene på forhånd til den faktiske betalingsdatoen og dermed glede seg over en kredittperiode før den faktiske betalingenDet hjelper å øke kundene, da kundene normalt foretrekker et kredittkjøp i stedet for kontanter
Effekt på fortjenestemargineneIngen innvirkning på fortjenestemargineneIngen innvirkning på fortjenestemarginene
Effekt på kontantstrømPositiv innvirkning på kontantstrømmen da betalingen foretas på et senere tidspunktNegativ innvirkning på kontantstrømmen da betalingen vil bli mottatt på et senere tidspunkt
Effekt på arbeidskapitalHøye kreditorer vil redusere arbeidskapitalenHøye kreditorer vil øke arbeidskapitalen
Effekt på likviditetsforholdJa, det vil påvirke gjeldende forhold og hurtigforholdJa, det vil påvirke dagens forhold
avsetningerIngen bestemmelser som skal gjøresAvsetninger om tvilsom gjeld som skal opprettes i henhold til regnskapsprinsipper
Effekt på kapitalstrukturIngen innvirkning på kapitalstrukturenIngen innvirkning på kapitalstrukturen

Konklusjon - Kreditor vs Debtor

For å drive en hvilken som helst virksomhet er Kreditor vs Debtor svært viktige interessenter, da de fleste virksomheter har kreditt. Det er viktig for en virksomhet å ha en god likviditetsposisjon. Forhold som Nåværende forhold og Hurtigforhold måler hva den nåværende likviditetssituasjonen er for selskapet. Kreditor vs skyldner er en viktig del av det nevnte, og de utgjør en viktig del av selskapets likviditetsposisjon. Det utarbeides en kredittspolicy med spesifikk henvisning til mottatt / tillatt kredittperiode og mottatt / gitt beløp på kreditt, slik at selskapet kan planlegge riktig på forhånd angående kredittperioden. Det er viktig å ha en sterk og robust kredittpolitikk på plass slik at virksomheten ikke får noen form for arbeidskapital stress.

Dermed er Kreditor vs Debtor viktig for enhver virksomhet da de spiller en enorm rolle i driften av virksomheten og det er likviditetssituasjon.

Anbefalte artikler

Dette har vært en guide til toppforskjellen mellom kreditor vs Debtor. Her diskuterer vi også Kreditor vs Debtor viktige forskjeller med infografikk og sammenligningstabell. Du kan også se på følgende artikler for å lære mer.

  1. Topp forskjeller mellom debet vs kreditt
  2. Finans vs økonomi - Topp sammenligning
  3. Aksje vs alternativ - hvilken som er bedre
  4. Regnskap vs økonomistyring