Html-rammer

Html-rammer er nyttige ved å dele nettsiden eller nettleseren i flere seksjoner. De skiller deler og laster deretter annerledes.

A-ramme viser innhold uavhengig av beholderen. Flere rammer danner en samling og er kjent som et rammesett. Arrangementet kan betraktes som ligner orienteringen til rader og kolonner i en tabell. Rammekoden er utdatert i HTML5.

Hver ramme har en rammekode å indikere. Den horisontale rammen er definert av radattributtet til rammetaggen, og det vertikale attributtet er definert av kolonneattributtet til rammetaggen i HTML-dokumentet. Det samme vinduet i en ramme kan vise et statisk banner, en andre navigasjonsmeny, etc.

Syntax of Frames

I HTML er det ingen sluttmerke for taggen. Når vi bruker rammer på en webside, bruker vi tag i stedet for en tag. Bruke er hvordan vi instruerer nettsiden om å dele den inn i rammer. Taggen definerer hvilket HTML-dokument som skal åpne som ramme.

Attributtkollegene tar verdien i piksler, og de hjelper til med å spesifisere antall og størrelse på kolonner i et rammesett.

På samme måte, som vi så over attributtradene, tar verdien i piksler, og de hjelper til med å spesifisere antall og størrelse på rader i et rammesett.

Det må imidlertid bemerkes at taggen er utdatert i HTML5 og at den ikke lenger brukes.

Ulike rammer i HTML

En av bruken av rammer har alltid vært å laste navigasjonsfelt i en ramme og deretter laste hovedsidene i en egen ramme. A-frame tag definerer en enkelt vindusramme i en.

har nettleserstøtte i Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari og Opera Mini.

De forskjellige og noen ofte brukte attributtene i rammen er attributter som kantlinje, rulle, src, navn osv.

Typer rammetikett

Merkeattributtet

Det er fem viktige attributter til, og vi diskuterer det her:

1. Col: De vertikale rammene er gitt av col attributtet. Bredden kan imidlertid spesifiseres på fire måter:

  • Piksler: absolutte verdier kan nevnes i piksler. Hvis vi må lage tre vertikale rammer, kan vi gi verdien: cols = ”100, 50, 100”.
  • Prosent: Prosenten av nettleservinduet kan nevnes. Hvis vi må lage tre vertikale rammer, kan vi gi verdien: cols = ”40%, 20%, 40%”

Vi kan også benytte jokertegnet her (*) og la jokertegnet ta det resterende av vinduet som forblir u nevnt.

kolonner =”30% * 30%”

Produksjon:

2. Rader: De horisontale rammene er gitt av radattributtet. Den spesifiserer radene i et rammesett. Hvis vi må lage tre horisontale rammer bruker vi:

F.eks: Rader =”10%, 80%, 10%'.

Vi kan også angi høyden på hver rad som vi hadde gjort for kolonner tidligere.

Produksjon:

3. Border : Den spesifiserer bredden på rammen for hver ramme i piksler.

F.eks: grense = ”4”. Hvis grense = ”0”, betyr det at det ikke er noen grense.

4. Frameborder: Hvis en tredimensjonal kant må vises mellom rammer, bruker vi denne attributtet. Verdien som attributtet tar er enten 1 eller 0 (Ja eller Nei).

F.eks: frameborder = ”0” betyr ingen kant.

5. Rammeravstand: Dette attributtet spesifiserer mengden mellomrom mellom rammer i et rammesett. Enhver heltalverdi kan gis her for dette attributtet.

F.eks: framespacing = ”12” betyr at mellom rammene skal det være avstand på 12 piksler.

Merkeattributtet

Det er 8 attributter som kan vises her i denne delen.

1. src: Vi oppgir filnavnet til dette attributtet som antas å være lastet inn i rammen. Verdien av dette attributtet kan være hvilken som helst URL.

F.eks: src = www.facebook.com

2. navn: Dette attributtet gir et navn til rammen. Den definerer hvilken ramme et dokument skal legges inn i. Hvis du har flere lenker i en ramme som lastes inn i en annen ramme, bruker vi dette attributtet. Da trenger den andre rammen et navn for å identifisere seg som målet for lenken.

F.eks: navn = ”abc.htm”

3. frameborder: Dette attributtet er spesifisert for å vise om grensene skal vises eller ikke. Verdien tar opp er 1 eller 0 (Ja eller Nei).

4. margbredde: Attributtet er nyttig til å spesifisere bredden på mellomrommet mellom venstre og høyre for rammens kant og også innholdet i rammen. Verdien er gitt i piksel.

F.eks: margbredde = ”10”.

5. marginheight: Attributtet er nyttig til å spesifisere høyden på mellomrommet mellom toppen og bunnen av rammens kant og også innholdet i rammen. Verdien er gitt i piksel.

F.eks .: marginheight = ”10”.

6. noresize: Dette attributtet forhindrer i utgangspunktet at brukeren kan gjøre endringer i de allerede eksisterende rammene. I mangel av dette attributtet, kan en hvilken som helst ramme endres.

F.eks: noresize = ”noresize”

7. rulle: Dette attributtet tar kontroll over utseendet til rullefeltene som er tilstede på rammen. Verdien enten et 'ja', 'nei' eller 'auto'.

F.eks .: rulle = ”nei” betyr at den ikke skal ha rullefelt.

8. longdesc: Dette attributtet lar deg gi en kobling til en annen side som inneholder en lang beskrivelse av innholdet i rammen.

F.eks: longdesc = ”framedesc.htm”

Frames and Browser Support

Gamle nettlesere støtter ikke rammer, da skal elementer vises for brukeren.

I praksis bør elementet plasseres i elementet fordi elementet skal erstatte elementet. Hvis nettleseren ikke klarer å forstå element, forstår den innholdet i elementet som er inneholdt i elementet.

Det er en fin tilnærming å legge fram en melding i slike scenarier for brukeren som bruker gamle nettlesere. Meldinger som “Beklager! Nettleseren din støtter ikke rammer. ”For å varsle.

Konklusjon - Html Frames

Rammeteknologi støttes ikke av ganske mange nettlesere i disse dager. Mange ganger blir det lagt merke til at innholdet på nettsiden ikke vises ordentlig for mindre enheter. Uansett er det bra å ha kunnskap om hva som eksisterte slik at bedre modeller kunne utvikles for å være kompatible med nye teknologier.

Anbefalte artikler

Dette er en guide til HTML-rammer. Her diskuterer vi de forskjellige typene rammer i HTML og typer rammekode med rammer og nettleserstøtte. Du kan også se på følgende artikkel for å lære mer -

  1. Lag tabeller i HTML
  2. HTML-tekstredigerere
  3. Versjoner av HTML
  4. HTML Image Tags
  5. HTML-blokker
  6. HTML-hendelser
  7. Topp 5 HTML-attributter med eksempler
  8. Angi en bakgrunnsfarge i HTML med eksempel