Introduksjon til Tableau datasett

Når vi begynner å jobbe med Tableau for å få mer kompetanse med verktøyet, bør vi øve med forskjellige typer datasett. Datasett er ikke annet enn forskjellige datasett som inneholder forskjellige mål og dimensjoner. Jo flere forskjellige typer data, jo mer kan vi visualisere med det fordi hvert datasett gir et bredt spekter av verdier.

Hvordan referanselinje i Tableau-datasett?

Vi kan bruke referanselinjen er for å sammenligne resultater mellom mål og dimensjoner. Vi vil laste ned noen datasett fra den nevnte lenken over og utføre en referanselinje inne i tabellen.

 • Last ned fil med navnet FIFA World Cup Rosters 2018
 • Lagre den på datamaskinen.
 • Åpne Tableau Desktop eller Public.
 • Åpne den nedlastede filen i tablå.
 • Dra gruppedimensjon i kolonner Drar Caps-mål i rader.

Når vi har gjort med å dra dimensjoner og tiltak inn i tablået, vil du se bildet under.

Som standard vises stolpediagram fordi det er en dimensjon og et mål.

 • Gå til Analytics-> Tilpasset-> referanselinje

 • Dra referanselinjen inn i diagrammet.
 • Velg omfang som du vil like hele tabellen, per celle og per rute
 • Vi vil starte med omfang som hele tabellen Velg verdi som Sum, gjennomsnitt
 • Etikett som beregning.
 • I formateringsregionen bytter linje farge til rød (du kan velge favorittfargen).

 • Vi vil sette verdien som konstant, dette alternativet vil vise konstant verdi for spesifisert mål i henhold til dataene vi har valgt. Vi kan endre denne verdien. Data vi har nå, tablå vil vise konstant verdi som 5.028.
 • Vi vil endre den konstante verdien til 4000.
 • Under to bilder viser konstant verdi fra standard til endring.

 • Vi kan endre linjetypen når vi velger verdien som bare gjennomsnitt og median.
 • Når vi velger verdien som Gjennomsnitt, endret vi Linje bare endring til Linje og konfidensintervall.
 • Vi har beholdt Label som beregning, når vi velger annen etikett, vil bildet være annerledes.

 • Når vi velger verdien som Median.

Per rute

 • Når vi velger omfang som per rute, vil tablået beregne aggregering for hver rute. I eksempeleksempelet beregnet for eksempel tablået gjennomsnittet for hver gruppe som per spesifiserte data for mål.
 • Dra gruppe- og DOB-dimensjoner inn i kolonnene.
 • Dra mål til kolonner.
 • Dra DOB til filtre, velg dato som du vil.

 • Vi har valgt linjetype som linje og konfidensintervall, vi kan størrelsen på den eller tilpasse størrelsen som vi ønsker.
 • Vi har formatert fyll over og fyll nedenfor.

Per celle

 • Hvis vi velger omfang som per celle, legger den til en referanselinje til hver valgte celle.
 • Tableau vil beregne aggregering for hver celle vi velger.
 • Velg Gruppe, DOB, Skriv inn dimensjoner til kolonner.
 • Velg Mål for rader.
 • Dra referanselinjen til per celle.

 • Ta en titt på bildet under. Vi har brukt formateringsregion her.
 • Vi har endret fyll over og fyll nedenfor.
 • Vi holdt Line bare.

dashbord

 • Dashbordet er en samling av flere arbeidsark som gir en oversikt over det forskjellige regnearket vi har laget visualisering med.
 • Vi skal sammenligne resultatet mellom omfanget vi har valgt for referanselinje.
 • Fremgangsmåte å følge for å lage et dashbord.
  1. Gå til dashbordet (instrumentbordikonet gitt på nederste stolpe på arket.)
  2. Ta en titt på venstre side av dashbordet, du vil se antall regneark vi har arbeidet med eller laget.
  3. Dra og slipp arket inn i dashbordet.
  4. Vi skal se gjennomsnittet som er opprettet for hele tabellen, per rute og per celle.
  5. Vi kan endre tittel på dashbordet (velg Vis dashbordtittel-> høyreklikk på tittelnavn-> velg Rediger tittel-> gi tittelnavn du ønsker)
  6. Vis tittelalternativet på dashbordet gitt på bunnen av venstre side av dashbordet. I bildet nedenfor kan du se det.
 • Du kan se i bildet nedenfor, vi har dratt arbeidsark.
 • Gjennomsnitt (regneark) - Omfang som hele tabellen. Gjennomsnittet beregnes på hele tabellen angående dimensjoner og mål vi har valgt fra datasettet.
 • Format per rute (arbeidsark) - Omfang som per rute. Gjennomsnittet er beregnet på Per Pane angående dimensjoner og mål vi har valgt fra datasettet.
 • Per celleformatering (regneark) - Omfang som per celle. Gjennomsnittet beregnes på Per Cell angående dimensjoner og mål vi har valgt fra datasettet.

Vi vil undersøke forskjellige datasettnavn Cat vs Dog Popularity i USA (datasett fra lenken gitt ovenfor)

 • Last ned datasettet fra lenken som er nevnt over.
 • Åpne det i tablåskrivebord eller tablå.
 • Dra plassering fra dimensjon til kolonner.
 • Dra kattpopulasjon og hundefolk inn i rader.
 • Bruk referanselinje på hele tabellen, per rute og per celle.

Hele tabellen

Per rute

Per celle

 • Vi har laget et dashbord for å vise forskjellige visninger i ett ark, dvs. dashbord. Vi kan se hvordan gjennomsnittet er forskjellig i henhold til hele tabellen, per rute og per celle.

Konklusjon - Tableau datasett

Ved å legge til referanselinjer til forskjellige typer datasett, vil vi få et annet syn. Vi kan sammenligne resultatet som genereres av hver visning. Det vil være enkelt å se nærmere på alle dimensjoner og målinger. Tableau tilbyr forskjellige typer datasett som vil hjelpe oss å visualisere data på en annen måte med en annen verdi. Vi kan få kompetanse med tablåverktøyet.

Anbefalte artikler

Dette er en guide til Tableau datasett. Her diskuterer vi de forskjellige typene datasett som vil hjelpe oss å visualisere data på en annen måte. Du kan også se på følgende artikkel for å lære mer -

 1. Hvordan bruke Tableau?
 2. Tableau-funksjoner
 3. Tableau-visualisering
 4. Tableau Arkitektur
 5. Rangeringsfunksjon i Tableau
 6. Komplett guide til pivot i Tableau
 7. Tableau Bullet Chart
 8. Introduksjon til funksjoner og attributter for Tableau
 9. Hvordan lage JavaFX søylediagram?
 10. Gruppe i Tableau | Hvordan lage?

Kategori: