Introduksjon til Oracle Views

Oracle Views er virtuelle tabeller som ikke eksisterer fysisk. Visningene opprettes i det eksisterende bordet eller tabellene. Disse er lagret i Oracle dataordbok og lagrer ingen data. Visningene er underrader eller underkolonner i tabellen eller tabellene. Faktisk blir visningene opprettet på ofte brukte spørsmål eller komplekse spørringer eller bli med i spørsmål osv. Slik at hver gang ikke skal hente dataene fra tabellen eller tabellene direkte, kan de resulterende data hentes fra visningen. Visningene kan utføres når de blir ringt.

Visninger opprettes ved et spørsmål som blir en eller flere tabeller.

SKAP VISNING i Oracle

La oss se å lage View i Oracle ved hjelp av noen eksempler nevnt nedenfor:

Syntaksen for å lage visningen -

CREATE VIEW view name AS
SELECT column (, column ) FROM table
WHERE condition;

Vis navn - Det spesifiserer Oracle VIEW-navn som brukeren ønsker å opprette.

En visuell representasjon av Oracle-visningen er representert i diagrammet nedenfor, ettersom det røde skyggelagte området i rammen nedenfor viser tilbake som et resultat av Oracle-valg-spørringen og som er lagret som en visning -

Figur: Oracle view

Eksempel på spørringer

La oss ta et eksempel for å lage et syn. Her er et eksempel, vi lager et enkelt syn på et enkelt bord.

Leverandører bord

Spørreeksempel for å lage visninger av orakel

CREATE VIEW empview AS
SELECT *
FROM employees;
WHERE employees.manager_id = 100;

Produksjon:

Vis opprettet.0, 21 sekunder

Dette ovenfor eksempelet på Oracle INNER JOIN vil returnere alle rader fra medarbeidertabellen og avdelingstabellen der den ansattes verdi i både ansattebordet og avdelingsbordet samsvares.

La oss forstå Oracle-visningen i detalj ved hjelp av noen av eksemplene.

Vi vurderer her hr-skjemaet som er eksempelskjemaene for orakeldatabasen. Hr-skjemaet inneholder land, ansattes, avdelinger, JOBBHISTORIE, JOBBER, BELIGGENHET, tabeller, der vi er interessert i eller krever ANSATTE, DEPARTMENTS og LOCATIONS tabeller.

Beskrivelsen av disse tabellene er:

Tabell ANSATTE

Tabell AVDELINGER

Eksempel 1

Lag en oversikt over valgte kolonner

Her oppretter vi en visning som heter medarbeidersyn basert på medarbeiders bord. Medarbeidersynet har medarbeider-ID, ansattes fulle navn som er sammenkjøring av fornavn og etternavn og ansattes telefonnummer-

Kode:

CREATE VIEW employee view AS
SELECT
employee_id,
first_name || ' ' || last_name full name,
phone_number
FROM
employees;

Produksjon:

Vi kan nå sjekke det nettopp opprettet ovenfor Oracle VIEW ved å bruke denne spørringen -

Select * from employee view;

Produksjon:

Eksempel 2

Opprette orakelvisning med kolonnealias

Kode:

CREATE VIEW employee view AS
SELECT employee_id, first_name || ' ' || last_name "full name", FLOOR( months_between ( CURRENT_DATE, hire_date )/ 12 ) as years
FROM employees;

Produksjon:

Select * from employee view;

Produksjon:

Eksempel 3

Opprette orakelvisning med kolonnealias

kode:

CREATE VIEW employee view (employee_id, full name, years) AS
SELECT
employee_id, first_name || ' ' || last_name,
FLOOR( months_between ( CURRENT_DATE, hire_date )/ 12 )
FROM
employees;

Produksjon:

Select * from employee view;

Produksjon:

Eksempel 4

Tilgangsvisning med punkt

Kode:

SELECT *
FROM employee view
WHERE years > 10;
ORDER BY full name;

Produksjon:

Eksempel 5

Tilgangsvisning med en ordre etter ledd

Kode:

SELECT full name
FROM employee view
WHERE years > 10
ORDER BY full name;

Produksjon:

Eksempel 6

Oppdater og for å lage lesevisningen

Kode:

CREATE OR REPLACE VIEW employee view (employee_id, full name, years) AS
SELECT
employee_id, first_name || ' ' || last_name,
FLOOR ( months_between ( CURRENT_DATE, hire_date ) / 12 )
FROM employees WITH reading ONLY;

Produksjon:

Eksempel 7

Opprette orakelvisning med flere tabeller

Kode:

CREATE OR REPLACE VIEW dept_manger AS
SELECT
employee_id, first_name || ' ' || last_name as name, department_name
FROM EMPLOYEES
INNER JOIN DEPARTMENTS
on EMPLOYEES. EMPLOYEE_ID = DEPARTMENTS. MANAGER_ID;,

Produksjon:

Eksempel 8

Slett visning ved å bruke Drop-setningen

Kode:

Drop view employee view;

Produksjon:

Fordeler og ulemper med utsikt i et orakel

Fordeler og ulemper er gitt nedenfor:

Fordeler med utsikt i et orakel

Nedenfor er fordelene:

 • Visningen kan opprettes på valgte data eller kolonne i tabellen, som begrenser visningen av en tabell og kan skjule noe av dataene eller kolonnen i tabellene.
 • Visningen oppretter for å se dataene uten å lagre dataene i tabellen.
 • View cab er opprettet for å bli med i to eller flere tabelldata og lagre dem som en tabell eller objekt.
 • Det er opprettet en utsikt førerhus for å oppnå sikkerhet.
 • Visningen gir god ytelse for å kjøre komplekse spørsmål eller bli med på spørsmål.

Ulemper med utsikt i et orakel

Nedenfor er ulempene:

 • DML-operasjoner kan ikke utføres i visningen.
 • Visningen blir inaktiv hvis tabellen slettes som den er laget på.
 • Utsikt opptar et minneplass ettersom det er et objekt.

Konklusjon

Visninger er virtuelle tabeller som ikke eksisterer fysisk. Visningene opprettes i det eksisterende bordet eller tabellene. Visninger opprettes på ofte brukte spørsmål eller komplekse spørringer, eller bli med i spørsmål. Visningen gir god ytelse for å kjøre komplekse spørsmål eller bli med på spørsmål. DML-operasjoner kan ikke utføres i visningen. Det er opprettet en utsikt førerhus for å oppnå sikkerhet. Visningen blir inaktiv hvis tabellen slettes som den er laget på.

Anbefalte artikler

Dette er en guide til Oracle Views. Her diskuterer vi parametrene til Oracle Views, Fordeler og ulemper sammen med spørringseksemplene. Du kan også gå gjennom de andre foreslåtte artiklene våre for å lære mer–

 1. Bli med i Oracle
 2. Oracle Data Warehousing
 3. Oracle Queries
 4. Hva er Oracle-databasen