Introduksjon til Tableau Date Functions

Tableau Date Functions er innebygde funksjoner som finnes i Tableau som gjør det mulig for brukeren å manipulere datapostene i en datakilde. Disse datofunksjonene lar brukerne lage grunnleggende datooperasjoner i postene og også lage komplekse datouttrykk. Tableau har mange datofunksjoner som DAG, MÅNED, ÅR, DATEDIFF, DATEPART, DATEADD, DATETRUNC, DATENAME, MAKE DATE, MAKE TIME, NOW, DAG, etc.

Opprettelse av inndata for Tableau-datofunksjoner

Hver datakilde i tablå som i utgangspunktet peker til en database der poster er lagret, kan lagre datafelt på en annen måte. Feltene importeres til tablået som en tekststreng eller numeriske verdier. Disse tolkningene følger et sett trinn som brukes av Tableau for å skille og skille mellom dato og andre felt. Disse trinnene kan oppsummeres som følger:

1. Verifisering av datofelt

Det kreves verifikasjoner for å skille og identifisere om postene inneholder datoen, dette kan gjøres ved å identifisere om datostrengen er til stede i tilkoblingskilden eller om strengen er synlig i dimensjonsplanet. Dette trinnet hjelper deg med å identifisere ikke-dato poster fra dataregistreringer.

2. Endre datatypen til feltet

Neste trinn i denne prosessen brukes når dataene må korrigeres for f.eks. Hvis posten inneholder mye nullverdi. Disse feltene blir transformert til strengtype i naturen og matet til Dateparse-funksjonen.

3. Analyse av datoformat

Det er uendelige matriseformater til stede i dataregistrene. Dateparse-metoden brukes til å definere datodelene. Dette lager et kart for Tableau for å oversette strengfeltene til datoformat. Dette kartet kalles Format for tableau.

4. Definere datofunksjonens uttrykk

I tilfelle dataene som brukes ikke er av strengtype og tilhører noe annet format som numerisk, brukes DATE-funksjonen for å konvertere uttrykket til et datatypeformat. Tableau oppretter et nytt datofelt i datakilden.

Ulike typer Tableau-datofunksjoner

1. DAG - DAG-funksjonen brukes til å returnere dagnummeret fra Datostreng. Syntaksen er som følger: - DAG (dato)

2. MÅNED - MONTH-funksjonen brukes til å returnere månedens nummer fra en gitt dato i tablå. Syntaksen er som følger: - MÅNED (dato)

3. ÅR - YEAR-funksjonen brukes til å returnere året fra den gitte datoen. Syntaksen er som følger: -YEAR (Date)

4. DATEDIFF - Returnerer forskjellen mellom datoene som er definert i parametrene. Syntaksen er som følger: - DATEDIFF (avgang, dato1, dato2, (ukens start (valgfritt)).

5. DATEPART - Returnerer datodelen av en dato som et helt tall. Syntaksen er som følger DATEPART (avgang, dato, (start_ of_ week (valgfritt)))

6. DATEADD - Returnerer datoen med intervallet spesifisert som skal legges til dataene som mates inn. Syntaksen er som følger: - DATEADD (avgang, intervall, dato)

7. DATETRUNC - DATETRUNC avkorter den angitte datoen til nøyaktighet spesifisert av datodelen. Denne funksjonen returnerer en ny dato som utgang. Syntaksen er som følger: - DATETRUNC (avgang, dato, (start_ of_ week (valgfritt)))

8. DATENAME - Den returnerer datodelkomponenten til den medfølgende datoen som en streng for dens utdata. Syntaksen er som følger: - DATENAME (avgang, dato, (start_ of_ week (valgfritt)))

9. MAKE DATE - MAKE DATE-funksjonen returnerer en visualisering av datoverdien utviklet fra inntastingsåret, måneden og datoen. Syntaksen er som følger: - MAKE DATE (År, måned, dag)

10. MAKE TIME - MAKE TIME-funksjonen returnerer en visualisering av en datoverdi som er et resultat av den oppgitte timen, minuttet, den andre referansen. Syntaksen er som følger: - MAKE TIME (time, minute, second)

11. NÅ - Nå-funksjonen returnerer nåværende dato og tid som tilsvarer PC-en som brukeren er logget på … Syntaksen er som følger: - NÅ ()

12. I dag - Returnerer gjeldende dato som en utgang for det tildelte programmet. Syntaksen er som følger: - I DAG ()

13. MAX - Returnerer maksimalverdien for de sammenlignede enhetene, denne funksjonen brukes vanligvis til sammenligning av numeriske uttrykk, men det samme gjelder også for en dato. For null unntak innvilges null (MAX (dato1, dato2))

14. MIN - Returnerer maksimalverdien for de sammenlignede enhetene, denne funksjonen brukes vanligvis til sammenligning av numeriske uttrykk, men det samme gjelder også for en dato. For null unntak innvilges null (MIN (dato1, dato2))

Eksempler på datofunksjoner i Tableau

FunksjonEksempelProduksjon
DagDAY (# 2019-06-03 #)3 (output er et heltall som tilsvarer dagen i de oppgitte dataene)
MånedMÅNED (# 2019-06-03 #)6 (output er et heltall som tilsvarer måneden i de oppgitte dataene)
ÅrÅR (# 2019-06-03 #)2019 (output er et heltall som tilsvarer året i de oppgitte dataene)
Dato diffDATEDIFF ('uke', # 2019-06-01 #, # 2019-06-04 #, 'mandag')1 (fordi når ukens start er mandag så er 4. juni (tirsdag) og 1. juni (lørdag) i forskjellige uker)
DATEDIFF ('uke', # 2019-06-01 #, # 2019-06-04 #, 'søndag')0 ((fordi når ukens start er søndag så er 4. juni (tirsdag) og 1. juni (lørdag) i samme ukesuker)
DATEADDDATEADD ('måned', 5, # 2019-06-01 #)1/11/2019 (5 måneder legges til datoen)
DATEPARTDATEPART ('år', # 2019-06-01 #)2019 (returnerer det forespurte avgangen som et heltall)
DATEPART ('måned', # 2019-06-01 #)6 (returnerer det forespurte avgangen som et heltall)
DATETRUNCDATETRUNC ('kvartal', # 2019-06-01 #)4/1/2004 00:00:00 AM (avkort dato til den grensen som er spesifisert av avgangen)
DATENAMEDATENAME ('år', # 2019-06-01 #)2019 (returner datodelen av datoen som en streng)
MAKEDATEMAKEDATE (2019, 6, 3)# 3. juni 2019 # (funksjonen returnerer en konstruert dato fra den medfølgende inngangen)
LAG TIDMAKE TIME (13, 40, 25)# 13: 40: 25 # (funksjonen returnerer en konstruert tid fra den medfølgende inngangen)
NÅ ()2019-06-03 1:10:45 AM (gjeldende dato og klokkeslettverdi skrives ut)
I DAGI DAG ()2019-06-03 (gjeldende dato skrives ut)
MAXMAX (# 2019-06-01 #, # 2019-06-04 #)6/4/2019 12:00:00 (maksimal verdi blant alternativet skrives ut)
MINMIN (# 2019-06-01 #, # 2019-06-04 #)6/1/2019 12:00:00 (Minimumsverdi blant alternativet skrives ut)

Konklusjon

Datofunksjonene i tablået brukes til å utføre forskjellige logiske og aritmetiske operasjoner med datoer. Resultatene av funksjonene bestemmes av utgangstypen av funksjoner. Noen funksjoner kan sørge for de samme logiske funksjonene, men forskjellen kan observeres mellom typen utgang som kan sees i DATEPART og Year-funksjonen i tabellen ovenfor.

Anbefalte artikler

Dette er en guide til Tableau Date Functions. Her diskuterer vi konseptet, eksempelet og de forskjellige typene av datofunksjoner i tablå. Du kan også gå gjennom andre foreslåtte artikler for å lære mer -

  1. Tableau kommandoer
  2. HBase-kommandoer
  3. Hva er Tableau?
  4. Er Tableau gratis

Kategori: