Sidetall i Excel (Innholdsfortegnelse)

 • Sidetall i Excel
 • Slik setter du inn sidetall i Excel
 • Hvordan bruke sidetall i Excel?

Sidetall i Excel

Vi kommer over data som må skrives ut. Når vi skriver ut dataene og ønsker at de skal være i orden legger vi sidetall i dem. I likhet med MS Word kan vi også i Excel legge sidetall til dokumentene våre når vi skriver ut det.

Introduksjon:

Som navnet selv antyder, brukes sidetall til å bestille våre dokumenter når vi skriver ut det. Anta at vi ønsker å starte et nytt dokument og starte det der forrige dokument endte, la oss si at det var side nummer 49. Vi kan begynne å nummerere det nye dokumentet fra side nummer 50.

Vi setter inn sidetall i et arbeidsark som ikke vises i en normal visning. Det vises i sideoppsett, men det er synlig når dokumentet skrives ut på papirarkene.

Det er to måter å sette inn sidetall i Excel:

 1. Sett inn sidetall i et enkelt regneark.
 2. Sett inn sidetall i flere regneark.

Vi skal lære dem begge med eksempler.

Hvordan sette inn sidetall i Excel?

Når vi setter inn sidetall i Excel med trinnene ovenfor:

 • Gå til Vis fane og sideoppsett.

 • I bunntekstdelen, velg hvilken som helst blokkering, og velg Sidetall under designfanen under Topp- og bunntekstkontroller.

 • Når du har satt inn sidetall, skriver du inn et ord "Av" og klikker på Antall sider.

 • Klikk på hvor som helst i arket, og arket er klart med sidetallene.

 • Klikk Ctrl + P for å skrive ut dokumentet.

Forhåndsvisningen til siden viser dokumentet med sidenummer.

 • Etter at dokumentet er klart med sider, klikker du på Normal layout i visningsfanen.

Hvordan bruke sidetall i Excel?

Disse Sett inn sidetall er veldig enkle og enkle å bruke. La oss nå se hvordan du bruker sidetallene i Excel ved hjelp av noen eksempler.

Sidetall i Excel eksempel 1

Sett inn sidetall i et enkelt regneark.

Du kan laste ned denne sidenummer Excel-malen her - Sidetallene Excel-malen
 • Klikk på arbeidsarket du vil sette inn sidenummer på.

 • Gå til Vis-fanen, klikk på seksjonen Sideoppsett.

 • Som standard er Normalvisning valgt i Excel, når du klikker på Sideoppsett, vises et alternativ for topptekst og bunntekst.

Bildet over vises øverst på siden. Nederst på siden får vi et alternativ for å legge til bunntekst.

 • Det er tre blokker i bunntekstdelen. Klikk på en av blokkene der du vil sette inn sidenummeret.

Jeg har skrevet en tekst “Third block” inne i tredje kvartal for å markere den tredje blokken.

 • Når vi klikker på en av blokkene, vises en designfane i Header & Footer Tools.

 • I designfanen er det et alternativ mellom sidetall og antall sider.

 • Nå i blokken der vi vil sette inn sidetall og klikke på “Sidetall”, vises en kode i blokken. Skriv ordet “OF” etter koden.

 • Nå igjen i designfanen, klikk på Antall sider. En annen kode vises i blokken etter ordet “OF”.

 • Klikk nå hvor som helst på arket, og arket er klart med sidetall.

 • For øyeblikket inneholder ikke arket noen data, det viser et totalt antall sider 0 og en nullverdi for sidetallet.

La oss nå øve med noen data i arket.

Sidetall i Excel eksempel # 2

Det andre arket vårt har verdier i kolonne A & B opp til celle 230.

La oss også gi et sidetall til dette regnearket.

 • Disse dataene er på ark 2, så vi klikker på Ark 2, kalt "Tilfeldige data".

 • Gå igjen til visningsfanen og klikk på sideoppsett-delen.

 • Nå dukker alternativet opp for topptekst og bunntekst. Den øverste delen er for topptekstene og den nederste delen er for bunntekstene.

 • Klikk på en hvilken som helst bunntekst og klikk deretter på sidenummer fra fanen Design.

 • En kode dukker opp i blokken. Skriv nå ordet “OF” etter koden.

 • Igjen, i designfanen for overskrifter og bunntekst, klikker du på et antall sider. En annen kode dukker opp i blokka etter ordet “Of”.

 • Klikk nå hvor som helst på arket, og sidenummeret er klart for regnearket.

Det er totalt fem sider i regnearket, og sidenummeret er først. La oss nå lære å sette inn sidetall i flere regneark samtidig i neste eksempel.

Sidetall i Excel eksempel # 3

Det er to ark med ark 3 og ark 4. Vi vil prøve å sette inn sidenummer på begge regnearkene.

 • Hold kontrollen og klikk på ark 3 og ark 4 for å velge begge arkene.

 • I visningsfanen klikker du på en sideoppsett.

 • En designfane vises, i designfanen i overskrifter og bunntekst-delen klikker du på et sidetall i den tredje blokken.

 • Skriv ordet “Of” og klikk deretter på Antall sider i designfanen.

 • En annen kode dukker opp i blokka etter ordet “Of”.

 • Klikk nå hvor som helst i arket, og sidenumrene er klare for begge sidene.

Bildet ovenfor er for arket 3 og bildet under er for ark 4.

Forklaring av sidetall i Excel:

 • Sidetall i Excel er et nyttig verktøy for å organisere dataene hvis vi trenger å ha dataene i trykt form.
 • Sidetall i excel-data kan sees i form av sideoppsett, men ikke i normal visning.

Ting å huske på sidenumre i Excel:

 • Et sidetall vises i Sideoppsett, ikke i Normal visning.
 • Bunntekst har tre blokker og sidetall kan settes inn i hvilken som helst av dem.
 • Når sidenummeret er satt inn, inneholder dokumentet sidenummeret når dokumentet er skrevet ut.

Vi kan velge startnummer for sidetall fra følgende trinn:

 • I kategorien Sideoppsett klikker du på knappen som vist på skjermdumpen.

 • En dialogbok for sideoppsett vises som nedenfor:

 • Som standard er førstesidetallet Auto. Vi kan endre det til ønsket nummer.

Anbefalte artikler

Dette har vært en guide for sidetall i Excel. Her diskuterer vi hvordan du kan sidetall i Excel sammen med Excel-eksempel og nedlastbare Excel-maler. Du kan også se på disse nyttige funksjonene i excel -

 1. Hvordan bruke ABS-funksjon i Excel?
 2. Excel MID-funksjon
 3. Veiledning for MATCH-funksjon i Excel
 4. RIKTIG funksjon i MS Excel

Kategori: